Havenroute in Rijksmonument Waterloopbos

De havenroute voert door Rijksmonument Waterloopbos langs een groot aantal waterloopkundige modellen. Vanaf begin jaren vijftig is hier door het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan naar onder meer de haven van Rotterdam, de Libische oliehaven en de Maasvlakte.

Kenmerken

  • Tourgrootte bij benadering:
  • Aantal Informatiepunten:
  • Lengte bij benadering: